Animacija je nastala v okviru dejavnosti Druga Druga: Šole računalniškega 3D modeliranja.
Čas produkcije: januar 2016 - december 2016

CILJ = NAJTI POT / CILJ JE NAJTI POT